Tiež zamýšľate nad budúcnosťou našej  planéty a desia vás obrázky oceánov plných odpadu, plávajúcich plastových fliaš a vreciek? Tiež sa desíte nad tým, či vaše deti a deti ich detí budú poznať skutočne čistú prírodu na vlastné oči? Alebo budú odkázané len na obrázky z filmových archívov?

Aby sa tak nestalo, je treba sa nielen strachovať, ale aj priložiť ruku k dielu. Zamyslieť sa nad každodenným fungovaním, nájsť rezervy vo vlastnom konaní a snažiť sa zelené myslenie prijať za svoj prirodzený denný režim. Jednou z oblastí, ktorú môžete preskúmať v prvom rade, že používanie plastov v kuchyni a ich náhrada za sklo a sklené obaly.

Je viacero dôvodov, pre ktoré je sklo lepšou voľbou. Ide síce o krehký materiál, ktorý nie je odolný voči prudkým nárazom – jednoducho povedané sa rozbije, ak ho hodíte na zem – no napriek tomu ide o materiál odolnejší. V prípade sklenenej nádoby sa nemusíte strachovať, že sa roztopí, alebo zmení tvar, pokiaľ ju ponecháte v bezprostrednej blízkosti sporáka. Niektoré sklenené nádoby sú dokonca vyslovene určené na pečenie či varenie.  

Ďalšou veľkou výhodou je fakt, že sklo je odolnejšie voči poškodeniu farbivami, či pachmi. Plasty môžu byť po príliš aromatických potravinách nasiaknuté ich vôňou, pri skle toto riziko nehrozí. To isté platí aj pre „farebné“ potraviny, ako je napríklad cvikla alebo špenát.

Srdce ekológov poteší aj fakt, že sklo je v pravom slova zmysle recyklovateľným materiálom. V prípade plastu ide skôr o „downcykláciu“. Keďže sa povaha plastu pri opätovnom spracovaní mení, nikdy z nej nevytvoríte rovnaký výrobok, akým bol pôvodne. Z odpadového skla však vyrobíte rovnako kvalitný pohár, či nádobu, ako ten, čo ste vložili do recyklovaného odpadu.

Partneri