Pieskovanie je jednou z obľúbených metód dekorovania skla. Pri tejto metóde sa povrch skla narúša špeciálnym typom piesku, ktorý prúdi z trysky o sile piatich atmosfér. Vzniká stály a mimoriadne luxusne pôsobiaci dekor. Práve túto metódu sme použili aj pri dekorovaní výhier, o ktoré ste mohli hrať v mesiaci jún na stránkach KamZaVinom.sk.

Ako teda pieskovanie prebieha krok za krokom? Toto všetko sa deje s vašou objednávkou, ak sa rozhodnete práve pre takýto typ dekorovania skla.

Začíname niekoľkými administratívnymi krokmi. Pri štandardných – nesúťažných objednávkach je na počiatku spracovanie grafického náhľadu, príprava cenovej kalkulácie a zaslanie klientovi na kontrolu. Po schválení grafických podkladov, zaevidujeme objednávku do systému spolu s dodanými fakturačnými údajmi. V tejto chvíli sa môže začať samotný proces výroby.

Pripravíme film – táto grafická predloha sa osvitovou technológiou prenesie na film. Film sa prekryje špeciálnou svetlo citlivou fóliou a osviet sa. Pri tomto procese v osvitovej jednotke prechádza UV svetlo cez film na svetlocitlivú fóliu, kde dochádza k fotochemickej reakcii, čím sa zo svetlocitlivej fólie po vymytí neosvietených častí vodou stáva finálna šablóna.

Následne sa takto osvietená šablóna v tme, resp. červenom svetle, prenesie do tzv. vymývacie boxu. V tomto boxe sa fólia tlakom vody dokonale vymyje. Čo nebolo osvietené sa rozpustí. Po vymytí sa šablóna nechá vysušiť v teplovzdušnej peci.

Na rad prichádza samotná aplikácia na pieskovaný predmet. Pripravená šablóna je z jednej strany šablóna lepkavá. Touto stranou sa prichytí na predmet a dokonale pritlačí. Valčekom je treba riadne vytlačiť všetok vzduch. Následne sa strhne ochranná fólia a fólia sa ihličkovými valčekom jemne predierkuje, aby pod ňou nezostali ani tie najmenšie bublinky vzduchu.

Papierovou lepiacou páskou zamaskujeme okolie šablóny aj zvyšné časti dekorovaného predmetu, aby sa tryskajúci piesok nedostal nikde mimo vyznačenú šablónu a dekorovaný predmet – v našom prípade šablónu nepoškodil.

Takto zamaskovaný predmet je pripravený na prenesenie do pieskovacej komory, kde pod tlakom piatich atmosfér sa predmet vypieskuje. Používa sa špeciálne abrazívum – korund, ktorý má rôzne veľkosti frakcie. Čím jemnejšia frakcia, tým je výsledný efekt pieskovania jemnejší. Pre hlboké pieskovanie je vhodnejší korund s väčšou zrnitosťou.

Vo finále sa z predmetu povysáva zvyšný korund, strhnú sa maskovacie pásky aj so šablónou, predmet sa opláchne v horúcej vode, nechá sa dokonale vysušiť a vyleštiť.

Posledným rokom je balenie do darčekovej krabičky, potom do bublinkovej fólie, potom do ochranného boxu, i ten do bublinkovej fólie a celé toto puzzle sa to zabalí čiernou ochrannou streč-fóliou. Balík ešte opatríme prepravným štítkom s adresou klienta a informačným štítkom „krehké“, aby sme v maximálnej možnej miere vašu zásielku ochránili.

Takto je balík pripravený a odovzdaný kuriérovi. Do 48 hodín od odovzdania je u vás – kdekoľvek na Slovensku či v Čechách.

Partneri