Možno vám už táto otázka prišla na rozum. Hlavne, ak sa okolo vás pohybujú malé deti, pre ktoré je otázka PREČO kľúčovým nástrojom učenia. A na niektoré prečo-otázky nie je vôbec jednoduché odpovedať. Tá o priehľadnosti skla patrí medzi ne.

Odpoveď na túto zdanlivo jednoduchú otázku sa skrýva vo fyzike – v pochopení štruktúry skla, veľkosti neho mriežky, pohybu fotónov a energetickej výmene pri pohybe svetla.

Jednoduché vysvetlenie nájdete v tomto videu… A ak ju ani napriek tomu nepochopíte, netrápte sa. Vždy môžete odpovedať obľúbeným „lebo medveď“.

Partneri