Prešporský pivovarník Pius Počerný pofajčieval pred pivovarom. Počas prestávok sa pravidelne poprechádzal popred podnikovú predajňu, poprezeral prekrásne pivné plagáty, pokecal s pravidelnými pijanmi posedávajúcimi pred podnikom. Prestávka patrila prieskumu preferencií potenciálnych patologických pijanov. Pivovarník Pius počerný presne poznal počet pivárov v podnikovej predajni. Preto prestávky plánoval na potrebný podiel pracovného poobedia. Počas preberania pivných preferencií pochopil, prečo pivári pivo pijú a prečo plný pohár piva prináša pri posedení pocit povznesenia.

Poobedie pokračovalo. „Pauza padla. Potreba pristúpiť k pivným povinnostiam,“ povedal pivovarník Pius Počerný a pobral sa pomaly k pivovaru. Prešiel popod priečelie. Predklonil sa. Pozbieral popadané podprsenky pani pivovarníkovej Pamely Počernej. Preto si povšimol popukanej podpery pod pravým pilierom. Palcom prešiel po praskline. „Pankhanti,“ povzdychol si pivovarník Pius.

Presne poznal podozrivých – päticu podarených priateľov, prinášajúcich Prešporskému pivovaru problémy počas pokojných piatkových podvečerov: Pragmatický pilot paraglidingu Pavol Pikola, pesimistický pestún palácových psíkov Prokop Pobehaj, podozrivo prekrásny päťdesiatnik – plavčík Pravoslav Patizón, postrelený podporučík pešieho pluku Pankrác Puška, potajomky pedofilný pediater Prokop Pevný.

Pavol Pikola, Prokop Pobehaj, Pravoslav Patizón, Pankrác Puška a Prokop Pevný popíjali pivo pravidelne. Priam potoky piva. Pius Počerný potom pravidelne prefackával priateľov polihúvajúcich pod priečelím pivovaru. Poznal podivné pohnútky podozrivých pijanov. Podchvíľou pobadal partičku pri pití piva potajme pochlipkávať pálenku prapodivného pôvodu.

Pokúsil sa pijanskej partii priateľsky predniesť prosbu. „Pivo pite, priatelia. Podporujeme pivné posolstvo predkov,“ poznamenal pivovarník Pius Počerný. „Pálenku prosím ponechajte podpriemerným pijanom. Pitím pálenky ponižujete prestíž pivovaru. Pokiaľ pálenkové preferencie ponecháte v platnosti, povolám políciu,“ podporil pivovarníka Piusa Počerného predák pivovaru Patrik Podružný.

Priatelia prikyvovali. Podozrivo prekrásny päťdesiatnik, plavčík Pravoslav Patizón poškuľoval ponad pracovníkov pivovaru. Poza pivovarníka a predáka pozoroval priezorom Pamelu Počernú. Postávala a pomaly si potierala pokožku poprsia pomarančovo-parafínovým polomastným peelingom. Podvedome prezentovala prednosti pred prítomným plavčíkom. Pochopiteľne, pohodlný pléd ponechala pri posteli pre prípad pivovarníkovej pozornosti.

Pivovarník Pius Počerný pobadal podvod. Pootočil sa. Pohoršený pivovarníkov pokrik sa predral poobedím: „Pamela! Podvodníčka! Paskuda!“

„Prepáč, Pius,“ pokorne pošepla Pamela. Poznala pokojnú povahu pivovarníka. ‚Pius – pacifista… Pajác,‘ pomyslela si posmešne Pamela. Pradávno porozumela pivovarníkovým prioritám: pivo, pivo, pivo. Preto pochopila v pokriku pretvárku. Podať pivovarníkovi pokrm pomôže prekonať prípadné problémy. Pamela Počerná pokynula prítomným: „Podávam paprikáš, pridajte sa.“ Partička sa presunula a prisadla k Pamele. Paprikáš pekelne pálil. Pochopiteľne, pomohol pohár piva.

Partneri