Mezopotámia a staroveký Egypt v očiach archeológov dlhodobo súperia o prvenstvo v oblasti výroby a spracovania skla. Tento súboj nie je rozhodnutý. Priebežne sa objavujú informácie, ktoré naklonia misku váh na jednu, či druhú stranu.

Pôvodné predpoklady o tom, že Mezopotámia položila základy v oblasti moderného spôsobu spracovania skla sú podľa najnovších informácií možno chybné. Hoci sú pozostatky sklených artefaktov v Mezopotámii i Starovekom Egypte datované do podobných období, tie egyptské poukazujú na pokročilejšie formy spracovania skla.

Pri vykopávkach v oblasti Egypta boli odkryté vázy, úžitkové predmety aj šperky zo skla, ktorých vyhotovenie bolo dokonalejšie, než pri vykopávkach na Blízkom Východe. Zdá sa preto, že sa obyvatelia Mezopotámie len snažili kopírovať techniku starovekých Egypťanov.

Egypťania dokázali pri spracovaní skla dokonale pracovať s farbami. Predmety z tejto oblasti sú v širokej škále farieb od žltej, oranžovej, cez zelenú modrú a tyrkysovú. Tiež farby a zdobenie sú oveľa jemnejšie a prepracovanejšie, než na predmetoch z oblasti Mezopotámie.  Mohlo by ísť o iný štýl, či módu, no mnoho vedcov sa dnes domnieva, že Mezopotámcom jednoducho chýbali znalosti potrebné k tvorbe sofistikovanejších tvarov a dekorov.

Zdroj: International Busines TimesHistory of Glass

Partneri