Problémy prešporského pivovarníka Piusa Počerného

Prešporský pivovarník Pius Počerný pofajčieval pred pivovarom. Počas prestávok sa pravidelne poprechádzal popred podnikovú predajňu, poprezeral prekrásne pivné plagáty, pokecal s pravidelnými pijanmi posedávajúcimi pred podnikom. Prestávka patrila prieskumu preferencií potenciálnych patologických pijanov. Pivovarník Pius počerný presne poznal počet pivárov v podnikovej predajni. Preto prestávky plánoval na potrebný podiel pracovného poobedia. Počas preberania pivných preferencií […]